Encuesta sobre uso de drogas en la educación secundaria en España.Foto Quim Ribot

Miércoles, 27. Noviembre 2019

Es publica l’Enquesta sobre ús de drogues a l’ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES 2018-2019)

estudes 1

 

Principals titulars :

  • Des de 2010, la percepció de risc del cànnabis és menor que la del tabac.
  • El consum d’alcohol recent descendeix (de l’67% a l’58,5%), però augmenten les borratxeres en l’últim mes (el 24,3% davant el 21,8%).
  • Per primera vegada, l’enquesta recull el consum de videojocs: el 82,2% diu haver jugat a videojocs en l’últim any.
  • L’ús compulsiu d’internet s’ha estabilitzat en un 20%
  • El consum de cocaïna arriba a mínims històrics: menys d’un 1% dels joves reconeix haver-la consumit en l’últim mes.
  • El 48,4% dels estudiants de 14 a 18 anys ha provat cigarretes electròniques, davant el 20,1% de 2016.

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social en funcions, María Luisa Carcedo, va presentar  els resultats de la XIII Enquesta sobre ús de drogues a l’ensenyament secundari a Espanya (ESTUDES 2018-2019). La ministra ha destacat la importància dels resultats de l’enquesta ESTUDES «per orientar les polítiques i potenciar l’eficàcia de les accions contra les addiccions», acompanyada per la delegada de Govern del Pla Nacional Sobre Drogues, Azucena Martí.

estudes 6

Principals resultats

Internet
D’altra banda, l’ús compulsiu d’internet s’ha estabilitzat en un 20%. En concret, s’ha registrat un 1% menys que en l’anterior edició d’ESTUDES. En aquest cas, s’adverteix una major prevalença entre les noies (23,4%) que entre els nois (16,4%).

Videojocs
Per primera vegada, l’enquesta ESTUDES recull el consum de videojocs. El 82,2% dels enquestats diu haver jugat a videojocs en l’últim any. Concretament, el 47,9% ha jugat a eSports i el 34,7% ha estat espectador d’aquest. La majoria són nois de 14 i 15 anys.

Drogues més consumides
ESTUDES 2018-2019 mostra que les drogues consumides per un major percentatge d’estudiants (en els últims dotze mesos) són, en primer lloc, l’alcohol (75,9%) i en segon lloc el tabac (35%). El segueix el cànnabis (27,5%). Els hipnosedants sense recepta arriben al 6,1%.

La resta de drogues té una prevalença més reduïda. El 2,4% dels enquestats confessa que ha consumit cocaïna en els últims 12 mesos. En aquest mateix indicador temporal, l’èxtasi ha estat consumit pel 1,9%; les noves substàncies psicoactives, el 1,7%; els al·lucinògens, l’1,4%; les metamfetamines, el 1,2% i les amfetamines, l’1,1%. La resta de les substàncies estudiades (més de 20) se situen com a molt en l’1%.

Major consum masculí
El consum de totes les drogues il·legals està més estès entre els nois que entre les noies. Amb les drogues de comerç lícit (alcohol, tabac o hipnosedants) succeeix el contrari: a excepció dels analgèsics opioides, les consumeixen més les noies.

Pel que fa a la percepció de risc, l’alcohol és la substància que es percep com menys perillosa. El 76,8% atribueix «molts o bastants problemes» a el consum de 5 o 6 canyes o copes al cap de setmana. Per la seva banda, des de 2010, persisteix la consideració del tabac com més perillós que el cànnabis.

De fet, la percepció de risc de consum de cànnabis ha baixat lleugerament. El 87,5% dels estudiants de 14 a 18 anys considera que consumir habitualment pot causar molts o bastants problemes (90,7% el 2016). Pel que fa a el consum esporàdic, el 51,9% dels enquestats percep aquest risc, davant el 54,1% el 2016.

Pel que fa a la disponibilitat percebuda, 9 de cada 10 estudiants de 14 a 17 anys no aprecien cap dificultat per aconseguir alcohol i tabac si volguessin, tot i que la venda està prohibida a menors. La droga il·legal que es percep com més disponible és el cànnabis: el 68,1% opina que és fàcil o molt fàcil adquirir-lo.

estudes 4estudes 5

 

 Dades més significatives per substàncies

Alcoholestudes 3
El consum d’alcohol segueix estant en nivells elevats. El 77,9% dels estudiants d’entre 14 i 18 anys ho ha provat alguna vegada (76,9% el 2016). El 75,9% ha begut en l’últim any (75,6% el 2016) i el 58,5% ho ha fet en l’últim mes (67,0% el 2016).

L’edat mitjana d’inici en el consum continua situant-se en els 14 anys. El 1994, era de 13 anys i mig.

Pel que fa a les pautes de consum, el 32,3% dels estudiants diu haver consumit alcohol en forma d’afartament (binge drinking) en els darrers 30 dies (31,7% el 2016). De el total d’estudiants que van beure alcohol en aquesta referència temporal, la meitat (55,5%) reconeix haver realitzat binge drinking.

Les borratxeres han augmentat lleugerament. El 24,3% dels estudiants diu haver-se emborratxat en l’últim mes, davant el 21,8% el 2016. El percentatge de borratxeres és més gran en les noies. Aquesta diferència és especialment rellevant als 14 anys: el 11,7% de les noies admet haver-se emborratxat en els últims 30 dies, mentre que la xifra entre els nois de la seva mateixa edat és de l’7,6%.

La meitat dels joves (51,3%) afirma haver realitzat botellón en l’últim any. Aquesta pràctica augmenta amb l’edat: així ho reconeix el 28,4% dels enquestats de 14 anys i el 64,1% dels de 18 anys.

 

 

Tabacestudes 2
El tabac és la segona droga més estesa després l’alcohol. El 35,0% (34,7% el 2016) dels alumnes ha fumat tabac en l’últim any. El consum diari se situa en el 9,8% (8,8% el 2016). El 1998, el 23,1% d’aquest sector de la població fumava diàriament.

De mitjana, el primer consum de tabac es produeix als 14,1 anys, igual que passava en 2016. L’adquisició de l’hàbit de fumar diàriament, comença als 14,7 anys de mitjana, tot just mig any després d’haver-ho provat per primera vegada.

La percepció de risc davant el consum diari de tabac s’ha incrementat i el 93,8% dels joves opina que pot produir molts o bastants problemes de salut.

 

 

Cànnabis
El cànnabis continua sent la droga il·legal consumida per un major percentatge d’estudiants. El 33,0% (31,1% el 2016) l’ha provat alguna vegada a la vida, el 27,5% (26,3% el 2016) en l’últim any i el 19,3% (18,3% en 2016) en l’últim mes. El consum diari segueix sent elevat i se situa en el 2,3% (3,3% en nois i 1,4% en noies).

El percentatge de consumidors problemàtics de cànnabis (es va començar a mesurar el 2006) entre la població de 14 a 18 anys és de l’15,4% (13,3% el 2016).

Cocaïna
L’enquesta mostra un descens de l’consum de cocaïna en tots els indicadors temporals. S’arriba a un mínim històric en la proporció d’estudiants de 14 a 18 anys que diu haver consumit cocaïna en l’últim mes (0,9%). Aquesta xifra va arribar a ser el 3,8% el 2004. L’edat mitjana del primer consum és de 15,2 anys i els homes consumeixen en major proporció que les dones, en tots els grups d’edat.

Heroïna
El percentatge dels que han provat l’heroïna entre els estudiants de 14 a 18 anys se situa per sota de l’1%. Des de 1994 cap mesurament ha superat aquesta xifra. L’edat mitjana d’inici de consum en 2018-2019 és de 14,5 anys.

Noves substàncies psicoactives (NSPs)
Es registra un descens. El 2,4% dels alumnes (2,9% dels nois i 1,9% de les noies) reconeix haver consumit substàncies d’aquest tipus alguna vegada a la vida i l’1,7% en els últims 12 mesos. En 2016, els percentatges eren de l’4,5% i el 3,1%, respectivament.

Enquesta ESTUDES 2018-2019

 

Categoria d'articles: