Programa escolar 2011-2012

ACTIVITATS DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DEL CAS FONTSANTA:

Per a l’equip docent de centres d’educació primària i secundària:

1)Assessorament i formació continuada per a professors sobre la prevenció de les addiccions i la promoció de la salut (autoestima i comunicació,  relacions de grup, etc.) des de l’àmbit educatiu. Programa que es pot adaptar, segons les necessitats dels participants.

2)Intervenció en situacions de detecció o sospita d´ alumnes consumidors: assessorament a l´ equip directiu i docent i treball amb les  famílies dels joves consumidors i el grup classe. Aplicació del protocol existent d’intervenció en aquestes situacions, amb col·laboració amb l’EAP de la zona.

Tallers per a alumnes  d’ESO i batxillerat:

Informació sobre les drogues legals i il.legals. (Nombre limitat).

Taller de promoció de la salut al CAS Fontsanta: relacions en el grup,  l’expressió dels sentiments, la comunicació, la autoestima i la família. Duració a convenir amb el professor/a.

Metodologia: subgrups, escolta activa, dramatització de situacions.

Tallers per a mares i pares a primària i secundària:

 Comunicació, autoestima i límits.

 Prevenció de les addiccions a drogues legals i il·legals dins la família.

3 )  Les necessitats de fills i filles, segons l’etapa de creixement.

4 )  Les necessitats dels pares i les mares, per ser millors cuidadors.

EQUIP DE PREVENCIÓ DEL CAS FONTSANTA:

Pilar Ripoll i Balagué, Ana Alias, Lluís Camino Vallhonrat.

Servei de Prevenció de les drogodependències de la Mancomunitat Fontsanta. Ajuntaments; Cornellà de Ll., Esplugues de Ll., Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

Per posar-se en contacte: lluiscamino@passl.es

Tel.: 93 373 41 52

Categoria d'articles:

Añadir nuevo comentario