Sistema d’Informació sobre Drogodependències (SIDC) de l’any 2017.

Lunes, 10. Septiembre 2018

L’alcohol segueix sent la primera droga en demanda de tractament a Catalunya des de fa 20 anys

tract 2017 cat

Es presenta el resum anual sobre assistència i tractament corresponent al Sistema d’Informació sobre Drogodependències (SIDC) de l’any 2017.

tract 2017 cat 2

L’any 2017 es van iniciar 13.716 tractaments per abús o dependència de les drogues, una xifra similar a la d’anys anteriors.

D’aquests inicis de tractament, l’alcohol, amb un 43,39%, es manté com la que té més inicis de tractament, fet que reflecteix l’alta morbi-mortalitat que ocasiona aquesta substància en la nostra societat. La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna, amb un 22,17% que s’ha incrementat lleugerament els darrers dos anys tot i que, s’ha de tenir en compte que més de la meitat (60%) corresponent a persones que ja havien estat en tractament anteriorment.  La tercera droga és l’heroïna (12,79%) que es manté estabilitzada en els darrers anys. Per últim, el cànnabis (12,43%) que va presentar un màxim d’inicis de tractament l’any 2015 i des d’aleshores ha disminuït.

El tabac representa un 3,86% dels inicis de tractament. S’ha de tenir en compte que la majoria de les demandes de tractament per tabaquisme es fan des dels equips d’atenció primària i només els casos més greus arriben als serveis especialitzats.

Un dels programes més importants per l’addicció a l’heroïna és el tractament amb metadonaA finals del 2017, hi havia 7.006 persones rebent aquest tractament que es correspon amb una bona cobertura del programa.

Si tenim en compte la distribució dels inicis de tractament per sexes, ens trobem que hi ha un percentatge major d’homes que de dones que inicien tractament (tres de cada  quatre inicis són homes). Les dones tendeixen a igualar els homes en el consum de drogues legals (alcohol: 49% en el cas de les dones, i 42% pels homes i tabac: 54% en homes i 46% en dones) o aquelles amb menor rebuig social (cànnabis), fet que també es troba en les enquestes poblacionals  i escolars. Pel que fa a l’heroïna i la cocaïna, la proporció home/dona està més descompensada, ja que arriba a ser d’entre 1 o 2 dones per cada 8 o 9 homes.

tract 2017 cat 3

L’edat mitjana de sol·licitud de tractament varia segons la droga principal. Per cànnabis són els més joves (27 anys en dones i 29 en homes), mentre que les drogues per les quals es demana un tractament amb una edat més avançada són el tabac (50 anys en dones i homes) i l’alcohol (47 en dones i 46 en homes).

Cal tenir en compte que quasi un 60% de les persones que inicien tractament tenen entre 31 i 50 anys, o també es pot llegir que un 44% de les persones que inicien tractament tenen entre 41 i 60 anys.

Durant l’any 2017 es van atendre uns 6.000 usuaris als Serveis de Reducció del Dany, on s’atén a persones que encara no volen, o no poden, iniciar un tractament per la seva addicció.

Unes 3.000 persones van utilitzar les sales de consum a fer un total de 124.712 de consums. Aquests consums són higiènics i segurs i prevenen infeccions greus -com la infecció pel VIH i les hepatitis-, així com morts per sobredosi.

L’any 2017 es varen distribuir un total de 878.421 xeringues estèrils a través de 545 punts d’intercanvi (Programa PIX).

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre durant l’any 2017, un total de 21.740  urgències per consum o abús de substàncies. Les relacionades pel consum d’alcohol són les més freqüents (84,61%).

Categoria d'articles: