www.sipd.gencat.cat.

El Sistema d’Informació en prevenció sobre Drogues i Salut Mental, té per objectiu donar a conèixer a tothom els recursos preventius que es desenvolupen a Catalunya, i específicament aquells de que disposa cadascú en el seu municipi.

Hi trobareu entre d’altres: els serveis d’assessorament i orientació a les famílies, les activitats i programes que es duen a terme als centre educatius, els telèfons i webs d’atenció al ciutadà i les activitats adreçades als joves.

Les dades son introduïdes i actualitzades al Sistema pels tècnics responsables en prevenció dels Municipis, dels Consells Comarcals, dels Centres d’Assistència i Seguiment en Drogodependències, dels Centres de Salut Mental Infanto juvenil i de les Organitzacions no Governamentals especialitzades.

En la prevenció tots hi juguem un paper important. Esperem que conèixer la feina que s’està realitzant ens ajudi a promoure, entre tots, uns estils de vida més saludables.

Dr. Joan Colom i Farran
Subdirector General de Drogodependències

Direcció general de Salut Pública

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 2010

Categoria d'articles: