Constel·lacions familiars

Programa de TV Esplugues on s'exposa una situació d'una filla adolescent amb consum de begudes alcohòliques i la seva família (germana i pares), s'analitzen els sentiments de cada personatge, aixì com el patiment de l'adolescent consumidora i, al final, es busca la posició adecuada del pare i la mare per una solució aquest problema.